Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

KUPIŠKIO MOKYKLAI „VARPELIS“ REIKALINGAS ŪKVEDYS

Kupiškio mokyklai „Varpelis“ nuo 2022-01-20 reikalingas ūkvedys.

Specialieji reikalavimai:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
 • išmanyti Mokyklos ūkinės veiklos organizavimo ypatumus, žinoti teisės aktus, reglamentuojančius švietimą, darbo teisinius santykius, darbuotojų saugos ir sveikatos, pastatų būklės priežiūros, civilinės, gaisrinės, elektros saugos reikalavimus, viešųjų pirkimų vykdymą, higienos normas, dokumentų rengimą ir įforminimą,  bei gebėti juos taikyti praktiškai.
 • būti nepriekaištingos reputacijos.

Privalumas:

 • būti išklausius privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą; turėti darbų saugos organizatoriaus ir priešgaisrinės saugos pažymėjimus.

Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis C.

Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo darbo stažo) nuo 740 Eurų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Numatoma pokalbio data 2022 m. sausio 18 d. d. (apie atrankos laiką, vietą informuosime nurodytu el. paštu).

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 • gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes). Jeigu pareigybei, kuriai skelbiamas konkursas, užimti būtini tam tikri įgūdžiai, šiame sąraše turi būti nurodyti ir jie;
 • užpildytą pretendento anketą (pagal  priedą);

Atrinkti darbuotojai bus informuoti per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo (nurodytu tel. Nr.). Neatrinkti pretendentai nebus informuojami.

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2021-12-29 iki 2022-01-13 įskaitytinai, adresu Vytauto g.26, Kupiškis, (direktoriaus kabinete) arba el. paštu varpelis.kupiskis@gmail.com darbo dienomis darbo laiku.

Telefonai pasiteirauti: (8 459) 35 297, (8 687) 04951, el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com

Direktorė Daiva Pečiukėnienė

 

Priedas Pretendento anketa