Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. +370 620 92 065
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Tėvelių teisės ir pareigos

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
1. Gauti  informaciją apie savo vaiko ar jaunuolio ugdymo(-si) sąlygas, rezultatus, elgesį.
2. Dalyvauti ugdymo procese, sprendžiant vaiko ar jaunuolio galimybes, keliant jį į aukštesnę klasę.
3. Pateikti pageidavimus dėl individualių ugdymo programų vaikui ar jaunuoliui.
4. Dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje.
5. Naudotis kitų įstatymų numatytomis teisėmis.

Tėvų (globėjų, rūpintojų) pareigos:
1. Sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo ir ugdymo(-si) sąlygas.
2. Rūpintis vaikų saugumu ir mokykline branda.
3. Mokyklinę brandą pasiekus 6–7 m.vaikus nustatyta tvarka leisti į mokyklą.
4. Bendradarbiauti su pedagogais, sprendžiant vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros klausimus.
5. Nustatyta tvarka mokėti už vaiko išlaikymą įstaigoje.
6. Mokyti vaikus ir jaunuolius atsakomybės, darbštumo, pasitikėjimo savimi.
7. Pagal paskirtį naudoti vaikui ir jaunuoliui teikiamą finansinę ir materialinę pagalbą.
8. Vykdyti pedagogų ir kitų specialistų, teikiančių pedagoginę ir psichologinę pagalbą, rekomendacijas.
9. Dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą bei įstaigą.
10. Apie vaiko ar jaunuolio ligą pranešti grupės auklėtojai pirmąją ligos dieną.