Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Darbo užmokestis

Kupiškio mokyklos „Varpelis”  darbuotojų atlyginimai pateikiami vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie darbo užmokestį

2023 m. 

Eil. Nr.

                Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

I ketvirtis

II ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2023 m.

1.       

Direktorius

1

*

*

*

*

*

2.       

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

*

*

*

*

3.       

Slaugytojas

1

*

*

*

*

*

4.       

Maitinimo organizavimo specialistas

1

*

*

*

*

*

5.       

Muzikos mokytojas

1

*

*

*

*

*

6.       

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2

2360

2360

2360

2597

 

7.       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

9

1876

1876

1876

1849

 

8.       

Auklėtojas (lavinamųjų klasių)

4

1342

1342

1342

1493

 

9.       

Auklėtojo padėjėjas

6

1000

1000

1000

1003

 

10.   

Auklėtojo padėjėjas specialiojoje grupėje

3

1011

1011

1011

1021

 

11.   

Ūkvedys

1

*

*

*

*

*

12.   

Virėjas

2

991

991

991

1015

 

13.   

Virtuvės darbininkas

0,75

*

*

*

*

*

14.   

Sandėlininkas

1

*

*

*

*

*

15.   

Statinių priežiūros darbininkas

0,5

*

*

*

*

*

16.   

Kiemsargis

1

*

*

*

*

*

17.   

Valytojas

0,5

*

*

*

*

*

18.   

Logopedas

1,25

*

*

*

*

*

19.   

Judesio korekcijos specialistas

1

*

*

*

*

*

20.   

Specialusis pedagogas

4

1700

1700

1700

1817

 

21.   

Auklė

3

1414

1414

1414

1105

 

22.   

Budėtojas

1

*

*

*

*

*

23.   

Neformaliojo švietimo mokytojas

1

*

*

*

*

*

24.   

Vairuotojas

1

*

*

*

*

*

25.   

Mokytojo padėjėjas

5

962

962

962

1336

 

26.   

Raštvedys

1

*

*

*

*

*

2022 m. 

Eil. Nr.

                Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

I

ketvirtis

II

ketvirtis

III ketvirtis

IV ketvirtis

2022 m.

1.       

Direktorius

1

*

*

*

*

*

2.       

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

*

*

*

*

*

3.       

Slaugytojas

1

*

*

*

*

*

4.       

Maitinimo organizavimo specialistas

1

*

*

*

*

*

5.       

Muzikos mokytojas

1

*

*

*

*

*

6.       

Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

2

1724

1867

1920

2342

1963

7.       

Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

9

1588

1503

1626

1852

1642

8.       

Auklėtojas (lavinamųjų klasių)

4

1236

1241

1136

1322

1234

9.       

Auklėtojo padėjėjas

6

893

886

878

923

895

10.   

Auklėtojo padėjėjas specialiojoje grupėje

3

844

902

948

956

913

11.   

Ūkvedys

1

*

*

*

*

*

12.   

Virėjas

2

914

900

902

947

916

13.   

Virtuvės darbininkas

0,75

*

*

*

*

*

14.   

Sandėlininkas

1

*

*

*

*

*

15.   

Statinių priežiūros darbininkas

0,5

*

*

*

*

*

16.   

Kiemsargis

1

*

*

*

*

*

17.   

Valytojas

0,5

*

*

*

*

*

18.   

Logopedas

1,25

*

*

*

*

*

19.   

Judesio korekcijos specialistas

1

*

*

*

*

*

20.   

Specialusis pedagogas

4

1690

1607

1834

1989

1780

21.   

Auklė

3

1160

1114

1174

1207

1164

22.   

Budėtojas

1

*

*

*

*

*

23.   

Neformaliojo švietimo mokytojas

1

*

*

*

*

*

24.   

Vairuotojas

1

*

*

*

*

*

25.   

Mokytojo padėjėjas

5

820

856

868

1002

887

26.   

Raštvedys

1

*

*

*

*

*

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis
mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą (Lietuvos
Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo‘‘ (Žin., 2003, Nr. 38-
1739) patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto
svetainėms aprašo 22.3 p.