Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Korupcijos prevencija

Su naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatymu galite susipažinti čia.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas,

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2024–2026 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ DOVANŲ POLITIKA

ĮSAKYMAS DĖL KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS STT, SĄRAŠO PATVIRTINIMO 

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas nustato, kad elektroninėmis priemonėmis privačių interesų deklaraciją turi pateikti šie asmenys (2 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis), laikytini deklaruojančiais asmenimis:

 • valstybės ir savivaldybių įmonių, biudžetinių įstaigų ir šių juridinių asmenų struktūrinių padalinių vadovai ir jų pavaduotojai;
 • perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (toliau kartu – perkantysis subjektas) vadovai, perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus asmenys.

Asmenų sąrašas, kurie privalo pateikti privačių interesų deklaraciją:

 • direktorius;
 • direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 • ūkvedys (asmenys, atsakingi už viešųjų pirkimų vykdymą).

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBĖS ATMINTINĖ

2023 M. IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO

2022 metų išvada apie Korupcijos pasireiškimo tikimybę mokykloje

Darbuotojų tolerancijos korupcijai nustatymo anketos apibendrinimas 2021 m.

 

https://emokymai.stt.lt/

Šioje platformoje rasite profesionalią antikorupcinio švietimo mokymų medžiagą valstybės tarnautojams ir visiems besidomintiems antikorupcinės aplinkos kūrimo tema.

Mokymų temos: korupcijos samprata, korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, interesų konfliktai, dovanų politika, pranešėjų apsauga, sveikatos apsauga, savivalda, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) svarba užsienio pareigūnų papirkimo kontekste ir užsienio pareigūnų papirkimas (anglų k.).

Skaitykite, sužinokite ir atlikite testus! Baigę kiekvienus mokymus gausite tai patvirtinantį sertifikatą.

Tikime, kad ši iniciatyva prisidės prie valstybės tarnautojų ir visuomenės antikorupcinio sąmoningumo didinimo bei korupcijos masto Lietuvoje mažėjimo.

 

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą – Daiva Mergiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 

Kontaktai :

 • el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com;
 • tel Nr. (8  459) 35297;
 • adresu Vytauto g. 26, Kupiškis, LT-20115.