Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. +370 620 92 065
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

2020-08-10 reikalingas auklėtojas

Kupiškio mokyklai „Varpelis“ nuo 2020-09-01 reikalingas auklėtojas (lavinamųjų klasių).

Specialieji reikalavimai:

– išsilavinimas – turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
– mokėti taikyti savo darbe bendrąjį ir specialųjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
– mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas;
– gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

Privalumas:

  • būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
  • privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
  • būti išklausius privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – 26 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos) nuo 885 Eurų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis  (apie atrankos laiką informuosime el. paštu).

Reikalingi dokumentai: prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas.

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2020-08-10 iki 2020-08-21 įskaitytinai, adresu Vytauto g.26, Kupiškis, (direktoriaus kabinete) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Telefonas pasiteirauti: (8 459) 35 297, el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com

 

Direktorė Daiva Pečiukėnienė