Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Veiklos sritys

MOKYKLOJE VYKDOMOS PROGRAMOS

 • Ankstyvojo ugdymo programa 
 • Ikimokyklinio  ugdymo  programa  

        ikimokyklinio ugdymo programa AUGU

 • Priešmokyklinio  ugdymo  programa
 • Specialioji pradinio ugdymo programa
 • Specialioji pagrindinio ugdymo programa
 •  Socialinių įgūdžių ugdymo programa (I, II, III ugdymo metai).

 

                 Kupiškio mokykloje ,,Varpelis‘‘ ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis Kupiškio rajono tarybos patvirtinta ikimokyklinio ugdymo programa ,,Augu“, priešmokyklinį ugdymą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais patvirtintais 2017-2018 metų pradinio ugdymo programos bendraisiais ugdymo planais, 2017-2018 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais bei mokykloje ,,Varpelis“ parengtais ir patvirtintais ugdymo planais.

 

MOKYKLOS VEIKLOS PRIORITETAI 2019-2020 M. M. 

 • Vaikas – unikalus, nusipelnęs dėmesio ir meilės.
 • Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos puoselėjimas.
 • Bendradarbiavimas – visų susitelkimas prasmingiems darbams ir tradicijų puoselėjimui.