Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. +370 620 92 065
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Veikla

               Įstaiga įkurta 1979 m. 1997 m. reorganizuota į ugdymo centrą. Nuo 2012 m. – Kupiškio mokykla „Varpelis“.  Kupiškio mokykla ,,Varpelis‘‘ yra miesto senamiestyje,  Vytauto gatvėje. Mokykla įsikūrusi  patogioje vietoje, atokiau nuo judrios gatvės, ant Kupos upės kranto –  puikios sąlygos vaikų relaksacijai. Mokykla ,,Varpelis‘‘ – vienintelė įstaiga rajone, kurioje teikiamas bendrasis pagrindinis ir pradinis specialusis mokymas. Tai – mokykla-darželis. Vaiko ir mokinio ugdymas vykdomas pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrąjį ugdymo planą. Išduodami išsilavinimo pažymėjimai: pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas ir pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.  Mokykla sudaro sąlygas neįgalių vaikų ir jaunuolių sėkmingai integracijai į visuomenę jau ankstyvajame amžiuje.

 

Mokslo metų pradžia – rugsėjo 1 d.

Penkių dienų darbo savaitė.

Darbo laikas – 7.00–17.30

Veikia savaitinės grupės vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių – 24 val.

              Vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, į įstaigą atvežami pirmadieniais, iš įstaigos į namus parvežami penktadieniais mokyklos geltonuoju autobusu.

 

VIZIJA

              Kupiškio mokykla „Varpelis“ – saugi, moderni, atvira lyderystei ir kaitai mokykla, kurios veikla užtikrina šiuolaikišką ugdymo (si) kokybę ir garantuoja įvairių gebėjimų ir socialinių sluoksnių vaikų ir lavinamųjų klasių mokinių ugdymą.

 

MISIJA

          Teikti ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį specialųjį, pagrindinį specialųjį bei ugdyti asmenybes, kurios mokosi gerbti save, jaučiasi saugios ir nori mokytis.

 

ESMINĖS VERTYBĖS

              Saugumas, teisingumas, demokratiškumas, tolerancija, atsakomybė.

 

VEIKLOS PRIORITETAI

              Vaikas – unikalus, nusipelnęs dėmesio ir meilės.

              Sveikata – sveikos ir saugios aplinkos puoselėjimas.

              Bendradarbiavimas – visų susitelkimas prasmingiems darbams ir tradicijų puoselėjimui.