Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Administracinė informacija

 

                    VIZIJA

                      Tapti nuolat besimokančia, veiklia, atvira kaitai ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaiga, kuri:

 • besiorientuojanti į europines švietimo dimensijas;
 • nuolat diegianti naujoves;
 • sistemingai stebinti ugdymo proceso kokybę;
 • sukūrusi ir palaikanti ugdomąsias aplinkas, šiuolaikinių kompetencijų įgijimui.

                      MISIJA

            Ugdyti visuomenei laisvą, atvirą, kūrybingą, iniciatyvią, atsakingą, turinčią teigiamas nuostatas mokytis visą gyvenimą asmenybę, puoselėjant unikalius gebėjimus ir kompetencijas, lemiančias asmenybės socializacijos ir gyvenimo sėkmę.

                      FILOSOFIJA

            Į kiekvieną vaiką žiūrėti kaip į unikalią pasaulio būtybę, gerbti jį, suprasti ir mylėti tokį koks yra.

                      PAGRINDINĖS VERTYBĖS.

                      Vaikas – sveikas, orus, smalsus, aktyvus, bendraujantis, kuriantis, atsakingas.

                      Pedagogas – besivadovaujantis šiuolaikinio vaikų ugdymo kaitos tendencijomis, iniciatyvus, pozityvus, atviras naujovėms, nuolat besimokantis, skleidžiantis gerąją patirtį.

                      Bendruomenė – pozityviai bendraujanti, konstruktyviai įsitraukianti į mokyklos gyvenimą, besidominti kintančia aplinka, reflektuojanti, palaikanti išorinius partnerystės ryšius.

                      Aplinka – vaikams ir mokyklos bendruomenės nariams draugiška, atvira, dialogiška, psichologiškai ir fiziškai saugi, daugiafunkcinė, persikelianti į socialines erdves, skatinanti mokinių (vaikų) aktyvumą, žaidimą, patirtinį ugdymąsi, integrali, aprūpinta vaikų poreikius atitinkančiomis, moderniomis ugdymosi priemonėmis.

                      PRIORITETINĖS KRYPTYS

 • Ugdymo kokybės gerinimas ir veiksmingos švietimo pagalbos teikimas;
 • Vaikų fizinis, psichologinis, emocinis saugumas;
 • Vaikų sveikatos stiprinimas;
 • Šiuolaikinės modernios ugdymo aplinkos kūrimas;
 • Naujų ugdymo erdvių kūrimas;
 • Organizacijos mokymasis;
 • Bendruomenės telkimas kaitai.