Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Darbo užmokestis

Kupiškio mokyklos „Varpelis”  darbuotojų atlyginimai pateikiami vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie darbo užmokestį

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)

2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)

2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur /mėn.)

2022 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur mėn.)

Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui)

2

2545

2502

2540

 

 

Mokytojai (ikimokyklinio / priešmokyklinio  ugdymo)

10

1657

1685

1657

 

 

Švietimo pagalbos specialistai

6

1845

1815

1924

 

 

Mokytojo padėjėjai

4

820

856

868

 

 

Auklėtojo padėjėjai

9

874

878

915

 

 

Virėjas, sandėlininkas

3

914

900

902

 

 

Auklėtojai (lavinamųjų klasių)

5

1236

1241

1136

   

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.