Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Bell-img

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

spalio 2017
M T W T F S S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Darbo užmokestis

 

Darbo užmokestis

Kupiškio mokyklos ,,Varpelis“ darbuotojų atlyginimus pateikiame vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

Informacija apie darbo užmokestį
(vidutinis mėnesinis priskaičiuotas darbo užmokestis)  

Pareigybės pavadinimas

2016 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

(€/mėn)

2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

(€ /mėn)

2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

(€ /mėn)

2016 m. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis 

(€ /mėn)

Direktorius 896  877   886
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui neskelbiamas  neskelbiama   neskelbiamas
Logopedas 746  729   737
Judesio korekcijos pedagogas 776  774   775
Specialusis pedagogas 695  712   703
Auklėtojas 620  620   620
Specialiųjų grupių auklėtojas 719  710   714
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 706  702   704
Slaugytojas 219 215    217
Dietistas 209  205   207
Muzikos pedagogas 580  669   624
Auklėtojos padėjėjas 350  380   365
Specialiosios grupės auklėtojos padėjėjas 367 392    379
Ūkvedys 372  380   376
Virėjas 350 380    365
Pagalbinis virtuvės darbininkas 350 343    365
Sandėlininkas 350 380    365
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 175 190    182 
Kiemsargis 350 380    365
Valytojas 175 190    182
Naktinė auklė 476 472    474
Skalbėjas 350  380   365

 

Įstaigos interneto svetainės srityje „Informacija apie darbo užmokestį“ pateikiami tos įstaigos darbuotojų, einančių (užimančių) vienodas (t. y. to paties pavadinimo, neatsižvelgiant į įstaigos ir (arba) struktūrinio padalinio pavadinimą) arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas (pareigybes), šių pareigų (pareigybių) pavadinimai ir šias pareigas einančių (pareigybes užimančių) darbuotojų praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, taip pat einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.