Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Priešmokyklinis ugdymas

 • Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa.
 • Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas.
 • Priešmokyklinis ugdymas privalomas nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.;
 •  Pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai;
 •  Gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;
 •  Mokymo trukmė – 1 mokslo metai;
 •  Pasirašoma dvišalė mokymo sutartis;
 • Minimali programos trukmė – 640 valandų.
 • Nustatytas 2023–2024 m. m. atostogų laikas:
 • Rudens atostogos

  2023 m. spalio 30 d.–2023 m. lapkričio 3 d.  

  Žiemos (Kalėdų) atostogos

  2023 m. gruodžio 27 d.–2024 m. sausio 5 d.  

  Žiemos atostogos

  2024 m. vasario 19 d.–2024 m. vasario 23 d.

  Pavasario (Velykų) atostogos

  2024 m. balandžio 2 d.–2024 m. balandžio 5 d.    

 • Tris kartus per metus atliekamas vaikų pasiekimų vertinimas. Pasiekimai fiksuojami pasiekimų apraše. Duomenys renkami pasiekimų aplanke. Apie vaiko ugdymosi sėkmingumą tėvai informuojami individualių pokalbių (nuolat) ir tėvų susirinkimų metu, el. dienyne „Mano dienynas” (https://www.manodienynas.lt/)