Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Ikimokyklinio ugdymo organizavimas

 • Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikams nuo 2 iki 5 metų amžiaus.
 • Priėmimo į ugdymo įstaigą tvarką ir prioritetus nustato savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kupiškio rajono savivaldybės taryba. 
 • Tėvai globėjai turi pateikti prašymą įstaigos vadovui dėl vaiko priėmimo į ugdymo įstaigą.
 • Pasirašoma tėvų (globėjų) ir ugdymo įstaigos mokymo sutartis, kurioje nurodoma ugdymo programa, jos trukmė, kiti šeimai ir ugdymo įstaigai svarbūs susitarimai. Keičiant  ikimokyklinio ugdymo programą į priešmokyklinio ugdymo programą,  pasirašoma nauja mokymo sutartis.

 

Dėl pritarimo ikimokyklinio ugdymo programoms

Ikimokyklinio-ugdymo-programa AUGU

Smurto ir patyčių prevencija (knyga)

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas