Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

„IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“, VYKDYTO KUPIŠKIO MOKYKLOJE „VARPELIS“, ATASKAITA

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0102 „IŠMANIOJO PELIAUS PATS LABORATORIJA“, VYKDYTO KUPIŠKIO MOKYKLOJE „VARPELIS“, ATASKAITA

Projektas „Išmaniojo PELIAUS pats laboratorija“ vyko 2020–2022 metais. Projekto tikslas – diegti pokyčius, skatinančius inovatyvų priešmokyklinio ugdymo grupes lankančių vaikų komunikavimo ir pažinimo kompetencijų ugdymą. Šiam tikslui pasiekti ES lėšomis Kupiškio mokyklos „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo grupės „Kodėlčiukai“ vaikų ugdymui buvo įrengta laboratorija, aprūpinta šiuolaikiškomis IKT priemonėmis – planšetiniais kompiuteriais, interaktyviomis grindimis, interaktyviais „iMO-LEARN“ kubais, mėtomais mikrofonais. Veiklose dalyvavo 26 vaikai. Vadovaujantis konsultanto pastebėjimais ir rekomendacijosmis, vesta 150 valandėlių.   Sukurtas produktas – refleksijos užrašai.

Panaudota ugdymo(si) per judesį metodika sukūrė aktyvesnę mokymosi aplinką, aktyvino vaikų  raumenų ir smegenų motorinius  centrus ir  įtraukė įvairių ugdymo(si) poreikių turinčius priešmokyklinukus dalyvauti ugdyme(si). Metodika naudota mokantis skaičiavimo, balansinių pratimų, sprendžiant galvosūkius.

Įgalinus išmaniuosius kubus IMO – LEARN, vaikai ugdėsi orientavimąsi erdvėje, instrukcijų pirmyn, atgal, dešinėn, kairėn suvokimą ir jų pritaikymą. Įvaldę, vartydami kubus ir ekrane  surasdami tinkamą detalę dėlionei, atrinko tinkamą raidę, mokėsi teisingai sudėlioti  žodį.

Išmaniųjų kubų panaudojimas vaikams patiko, todėl šias išmaniąsias priemones naudojame ir ateityje naudosime dažniau ir plačiau. Ši naujovė praturtino ugdymo procesą funkcionalia,  dinamiška ugdymo(si) aplinka, stimuliuojančia ugdytinių mąstymą, kūrybiškumą.

Mėtomas mikrofonas skatino vaikus drąsiau, laisviau reikšti savo mintis, tobulino viešo kalbėjimo įgūdžius.

Planšetėse vaikai atrado daug įdomių, pažintinių ir lavinančių veiklų ir temų.  Atlikdami smagias užduotis, „Quiver“ programėlės dėka, susipažino su drugelio išsiritimo ciklu nuo vikšrelio, kurį reikia pamaitinti, smagiai miklinant ranką ir lavinant rankų – akių  koordinaciją iki drugio skridimo momento.

 „Wordwall“ programėlėje atliko lavinančias užduotis – susipažinimas su raidėmis, jungimas  į skiemenis, žodžių sudarymas ir kt.

Panaudotos įvairios raštingumo raidą skatinančios veiklos (piešimas, įsivaizduojamieji žaidimai) – itin svarbūs šnekamosios ir rašytinės kalbos ugdymui.

Kuriant, piešiant, rašant programoje „Paint free“, stebima vaikų asmeninė pažanga, gautų žinių įsisavinimas, kūrybiškumas.

„Learning apps“ užduotys leido vaikams pagilinti skaičiavimo, skaitmens atpažinimo, orientavimosi ekrane įgūdžius.

Interaktyviųjų grindų panaudojimas skatino vaikų judesių koordinaciją, greitą reakciją, loginį mąstymą, komandinį bei individualų darbą ugdė vaikų gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, tobulino socialinę emocinę kompetenciją. Privalumas, kad visas užduotis – žaidimus vaikas galėjo atlikti judesio pagalba, mokėsi išlaukti savo eilės, bendrauti ir bendradarbiauti.

IKT padėjo vaikams ne tik sužinoti, bet ir veikti. IKT naudotos įvairiose veiklose: raidžių pažinimui, raidžių garsų atpažinimui, mokantis rašyti, skaityti ir skaičiuoti, aplinkos objektams ir reiškiniams tyrinėti, fotografuoti, vaikų atminčiai ir loginiam mąstymui lavinti ir kt.

Pasiekti rezultatai:

 • Padėjo vaikams visapusiškai ugdytis ne tik pažinimo, komunikavimo kompetencijas, bet ir socialinę, sveikatos, meninę kompetencijas.
 • Padėjo mokytojams geriau pažinti vaikus, stebėti pokyčių procesą.
 • Išaugo vaikų kūrybingumas ir smalsumas.
 • Patobulėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai, sprendėsi priemonių panaudojimo veiklose iššūkiai.
 • Veiklos išryškino vaikų fizinį ir emocinį skirtingumą ir leido mokytojui kokybiškiau individualizuoti ugdymą(si).