Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Vadovaujantis ES reglamento Nr. 2016/679 – dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomens ir tokių duomenų laisvo judėjimo (toliau vadinama Reglamentu) nuostatomis, Kupiškio mokykla „Varpelis” (toliau – Mokykla), juridinio asmens kodas 190041033, adresas Vytauto g. 26, Kupiškis, tel. Nr. : +370459 35297, el. paštas: varpelis.kupiskis@gmail.com rūpinamės savo ugdytinių, ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), darbuotojų duomenų privatumu, sąžiningai, atsakingai ir teisėtai tvarkydami ir prižiūrėdami mums patikėtus Jūsų asmens duomenis (kaip duomenų valdytojas).

Asmens duomenų apsaugos pareigūno el. pašto adresas: varpeliodezute@gmail.com

Į Asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Autorinės teisės
Mokykla, straipsnių, dokumentų ir kito turinio autoriai pasilieka nuosavybės, autorines ir kitas teises į bet kokį šioje svetainėje publikuojamą autorinį turinį, tekstus ir nuotraukas, dizainą ir naudojamus originalius programinius sprendimus, tiek kiek jie priklauso autoriams ir/ar vaizduojamiems, aprašomiems asmenims, pagal LR įstatymus. Cituodami ar kitaip platindami svetainėje skelbiamą autorinį turinį turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį.

Pasiliekame teisę, dėl techninių ar kitų priežasčių apriboti arba sustabdyti svetainės ar jos dalies veikimą, jei to reikėtų svetainės priežiūros ar kitiems tikslams. Svetainėje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitas klaidas sieksime pagal galimybes kuo greičiau ištaisyti.