Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Pilietiškumo mokykla

kviečiame dalyvauti kūrybinių darbų parodoje „ukraina mano širdyje”

KUPIŠKIO R. SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGAS LANKANČIŲ  VAIKŲ IR JŲ TĖVŲ IŠ UKRAINOS KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOS „UKRAINA MANO ŠIRDYJE“  NUOSTATAI 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šie nuostatai reglamentuoja Kupiškio r. savivaldybės ugdymo įstaigas lankančių  vaikų ir jų tėvų iš Ukrainos kūrybinių darbų parodos „Ukraina mano širdyje“ tikslą ir uždavinius, laukiamus rezultatus, dalyvius, organizavimo tvarką, baigiamąsias nuostatas.
 2. Parodą organizuoja Kupiškio r. savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius (Lauryno Stuokos-Gucevičiaus a. 14, LT-40130, Kupiškis), Kupiškio mokykla „Varpelis“ (Vytauto g. 26, LT-40115, Kupiškis) varpelis.kupiskis@gmail.com. Organizatorės: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Gintarė Butkevičienė, Rita Laucienė ir Edita Kareivienė.
 3. Projekto nuostatai skelbiami Kupiškio mokyklos „Varpelis“ internetiniame puslapyje http://ugdymocentrasvarpelis.lt/ .

 

II SKYRIUS

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 1. Parodos tikslas – puoselėjant vaikų tautinio tapatumo jausmą, pagarbą ir meilę savo gimtam kraštui, pristatyti savo gimtą miestą ar kaimą iš kur jie atvyko. Ugdyti vaikų meninius ir kūrybinius gebėjimus.
 2. Parodos uždaviniai:

                      5.1. plėtoti vaikų poreikį pažinti, stebėti juos supančią aplinką, jausti pagarbą, meilę, ryšį su gimtuoju kraštu;

                      5.2. atskleisti savo gimtos vietovės išskirtinumą, savitumą;

                      5.3. ugdyti vaikų kūrybiškumą, išradingumą, saviraišką, kūrybinius ir meninius gebėjimus.

 1. Laukiami rezultatai:

                      6.1. vaikai įtvirtins žinias, kas yra Tėvynė, meilė ir pagarba jai;

                      6.2. vaikai turės galimybę parodyti savo meninius gebėjimus, džiaugtis veiklos rezultatais;

                      6.3. skatins glaudesnį ryšį su šeima, ugdymo įstaigos bendruomene.

 

III SKYRIUS

PARODOS DALYVIAI

 

 1. Parodoje kviečiami dalyvauti Kupiškio r. savivaldybės ugdymo įstaigas lankantys vaikai ir jų tėvai iš Ukrainos.

IV SKYRIUS

PARODOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Kūrybiniai darbai kuriami naudojant įvairias dailės technikas (piešimas, lipdymas, tapymas, origami ir kt.). Darbai nevertinami.

                       8.1. Galima pridėti gyvenamosios vietos, iš kur vaikai ir jų tėvai kilę, nuotrauką ar trumpą aprašymą, kaip prisistatymą.                     

                       8.2. Kūrybinius darbus pristatyti į Kupiškio mokyklą „Varpelis“ iki balandžio 6 d. Ant kūrybinio darbo turi būti priklijuota lentelė (priedas Nr. 1) su kūrybinio darbo autoriaus vardu, amžiumi, įstaigos pavadinimu ir darbo pavadinimu.

                       8.3. Parodos eksponavimo pradžia 2023 m. balandžio 17 d.

8.4. Paroda bus eksponuojama Kupiškio r. savivaldybės administracijos patalpose (Vytauto g. 2, Kupiškis).

8.5. Kontaktinis asmuo – Gintarė Butkevičienė, el. paštas janginta@gmail.com

tel. +370 67190831.

 

V SKYRIUS

                                                         BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Parodai pateikiant kūrybinius darbus yra patvirtinama, kad jų pateikta medžiaga atitinka autorių bei kitus LR įstatymuose numatytus reikalavimus viešai informacijai.

                      9.1. Parodos dalyviai patvirtina, jog neprieštarauja, kad rengėjai naudos dalyvio pateiktus asmens duomenis (mokinių vardus, pavardes ir amžių) konkurso vykdymo tikslais bei juos tvarkys vadovaujantis LR patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priedas Nr. 1  (lentelėje šriftas Times New Roman 12 dydis)

 

Įstaigos pavadinimas

 

Kūrybinio darbelio autoriaus vardas, pavardė (pavardę nurodyti neprivaloma)

 

Ugdytinio amžius, grupės / klasės pavadinimas.

 

Kūrybinio darbo pavadinimas

 

Mokytojo /  tėvų vardas, pavardė

(nurodyti neprivaloma)