Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!

Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, (globėjus, rūpintojus), pedagogus, kitus darbuotojus bei visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams spręsti.

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija svarbiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro  visi mokykloje dirbantys pedagogai.

 

Darbo taryba –  atstovauja darbuotojų interesus, tarpininkauja tarp mokyklos administracijos ir kolektyvo. Darbo taryba bendradarbiauja su darbdaviu, sprendžiant mokyklos organizacinius, ekonominius, darbuotojų darbo ir socialinius klausimus. Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.