Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. +370 620 92 065
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas

Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Mokyklos savivalda

Mokyklos taryba – aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, telkianti ugdytinių tėvus, (globėjus, rūpintojus), pedagogus, kitus darbuotojus bei visuomenės atstovus svarbiausiems įstaigos tikslams ir uždaviniams spręsti.

Pirmininkė Almina Ramanauskienė, auklėtoja.

 

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija svarbiems pedagogų profesiniams bei bendriems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros specialistai.

 

Metodinė taryba užtikrina metodinį ir dalykinį bendradarbiavimą, pasidalijimą gerąja patirtimi.

Pirmininkė Daiva Pečiukėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

Vaiko gerovės komisija.

Pirmininkė Daiva Mergiūnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

TĖVŲ AKTYVAS