Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio mokykla „VARPELIS“

 • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
 • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
 • Tel. + 370 459 35 297
 • Mob. Tel. 8 687 04 951
 • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

 • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

REIKALINGAS AUKLĖTOJAS (LAVINAMŲJŲ KLASIŲ)

Kupiškio mokyklai „Varpelis“ nuo 2021-07-01 reikalingas auklėtojas (lavinamųjų klasių).

Specialieji reikalavimai:

 • turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
 • privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo ir mokslo ministras (gebėti dirbti Word, Excel, Power Point programomis, naudotis internetinėmis programomis bei elektroniniu paštu);
 • gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
 • mokėti taikyti savo darbe bendrąjį ir specialųjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • gebėti užtikrinti ugdytinių saugumą, emociškai saugią mokymosi aplinką, reaguoti į smurtą ir patyčias Mokykloje ir už jos ribų (ekskursijų, išvykų) metu;
 • darbuotojas privalo būti nepriekaištingos reputacijos pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 5 , laikytis Pedagogų etikos kodekse nustatytų profesinės etikos reikalavimų.

Privalumas:

 • būti išklausius privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Darbo sutartis neterminuota. Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – 26 val. per savaitę (1 etatas).

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos) nuo 1060 Eurų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Numatoma pokalbio data – 2021 m. birželio 16 d. (apie atrankos datą, laiką ir vietą informuosime pretendento nurodytu el. paštu).

Reikalingi dokumentai: prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas, kiti dokumentai.

Pretendentų    dokumentai    priimami    nuo    2021-05-17   iki    2021-06-11   įskaitytinai    el.     paštu varpelis.kupiskis@gmail.com

 

Telefonai pasiteirauti: (8 459) 35 297, (8 687) 04 951 darbo metu, el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com

 

Direktorė Daiva Pečiukėnienė