Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

REIKALINGAS AUKLĖTOJAS (LAVINAMŲJŲ KLASIŲ)

Kupiškio mokyklai „Varpelis“ nuo 2022-01-01 reikalingas auklėtojas (lavinamųjų klasių).

Specialieji reikalavimai:

– išsilavinimas – turėti aukštąjį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją;
– mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
– gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus;
– mokėti taikyti savo darbe bendrąjį ir specialųjį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;
– mokėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas;
– gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

– būti nepriekaištingos reputacijos.

Privalumas:

  • būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą.
  • būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše;
  • būti išklausius privalomojo higienos įgūdžių mokymo programą, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.

Darbo sutartis neterminuota.
Pareigybės lygis A2.

Darbo krūvis – 26 val. per savaitę.

Darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo išsilavinimo, pedagoginio darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos) nuo 955 Eurų.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Numatoma pokalbio data 2021 m. gruodžio 22 d. (apie atrankos laiką, vietą informuosime el. paštu).

Reikalingi dokumentai: prašymas dalyvauti atrankoje, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija, gyvenimo aprašymas.

Atrinkti darbuotojai bus informuoti per 2 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo (nurodytu tel. Nr.). Neatrinkti pretendentai nebus informuojami.

Pretendentų dokumentai priimami nuo 2021-12-02 iki 2021-12-17 įskaitytinai, adresu Vytauto g.26, Kupiškis, (direktoriaus kabinete) arba el. paštu varpelis.kupiskis@gmail.com darbo dienomis darbo laiku.

Telefonai pasiteirauti: (8 459) 35 297, (8 687) 04951, el. paštas varpelis.kupiskis@gmail.com

 

Direktorė Daiva Pečiukėnienė