Sveiki atvykę į Kupiškio mokyklos “Varpelis” internetinę svetainę!
Kupiškio  mokykla „VARPELIS“

  • Savivaldybės biudžetinė įstaiga
  • Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis
  • Tel. + 370 459 35 297
  • Mob. Tel. 8 687 04 951
  • E. p. varpelis.kupiskis@gmail.com

  • Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įstaigos kodas 190041033
Nuorodos
Mano dienynas
Patyčių dėžutė
Kupiškio savivaldybė

Švietimo ministerija

Spalio mėnesio veiklos planas

Spalio mėnesio veiklos planas.

Eil. Nr.

Veiklos pavadinimas

Data  (val.)

Atsakingas

UGDYMO  PROCESO  STEBĖSENA

1

Mokytojų, švietimo  pagalbos  specialistų  dokumentacijos vertinimas (ilgalaikiai  planai, pritaikytos/ individualizuotos ugdymo programos).

Spalio mėn.

 

Administracija

Metodinė  taryba

2

Naujai  pradėjusių  dirbti  mokytojų (auklėtojų)  veiklos  stebėsena  ir  vertinimas (pokalbiai, pagalba, veiklų stebėjimas).

Pagal  atskirus  pranešimus  ir  suderintą  laiką.

Administracija

3

 

Mokytojų  bendradarbiavimas   Kolega – kolegai.

 

Pagal suderintą  laiką.

Mokytojai.

 

SUSIRINKIMAI / POSĖDŽIAI (TĖVŲ, METODINIŲ GRUPIŲ, VGK,  DARBO  GRUPIŲ  IR KT.)

1

 

                                                                    VGK  posėdis.

Vaikų  pakartotinio įvertinimo  Tarnyboje dokumentacija ir ugdymosi  pasiekim išvados.

Spalio  20 d.

(nuotolinis)

Daiva  Mergiūnienė

 

2

Plakatų „Kam  reikalingi  skiepai?“, „Fizinio  aktyvumo  piramidė“ pristatymas.

Spalio  mėn.

Daiva  Valienė

Mokytojai

3

Kupiškio  rajono  savivaldybės  administracijos Kultūros, švietimo ir  sporto  skyriaus 

2020 m. spalio mėn. veiklos  plano renginiai.

 

Spalio  mėn.

 

   PAŽINTINĖ  –  KULTŪRINĖ,  SVEIKATOS  STIPRINIMO   VEIKLA

1

Respublikinio  ikimokyklinio  amžiaus  vaikų  socialinio  meninio  projekto „Skirtukas  knygai“  veiklos.

  Spalio  mėn.

Gintarė  Butkevičienė

Mokytojai

2

Projekto  „Mano  mėgstamiausių  vaisių  ir  daržovių  stalas“  veiklos.

 (Viktorinos grupėse, klasėse, mandalų  paroda  kieme).

Spalio  mėn.

I savaitė

Daina  Šimėnė.

Vaida  Kalamažnikienė.

3

Pažintinė  kūrybinė  veikla „Krito  lapas  rudeninis“( Kupos  slėnio  parke).

Spalio  mėn.

III  savaitė

Lina  Kuklinskienė.

4

Projekto  „Išgyvenimo  pagrindai“  veiklos (išvyka)

Spalio  mėn.

III – IV savaitės

Irena  Aleknienė

5

Etninės  kultūros ugdymo projekto „Augu  Lietuvoj…“ veiklos grupėse.

 „Duona  rudens  gėrybių  aruode“.

Spalio  mėn.

Vaida  Kalamažnikienė

Liudvika  Razgevičienė

6

Projekto „Išmaniojo  peliaus  PATS  laboratorija“  veiklos priešmokyklinio amžiaus  vaikams.

Spalio mėn.

Rita  Laucienė

Edita  Kareivienė

BENDRADARBIAVIMAS  SU  SOCIALINIAIS  PARTNERIAIS

1

Skaitiniai  netradicinėje  erdvėje   I  dalis  (nuotoliniu būdu)

 

Spalio mėn.

Kupiškio  viešoji  biblioteka

Daina  Šimėnė.

 

2

„Gera ir  smagu  pasibūt  visiems  kartu“ ( nuotoliniu būdu)

 

Spalio  mėn.

Kupiškio  vaikų  l/d „Saulutė“ „Drugelių“ vaikų grupė.

Daina  Šimėnė.

TIRIAMOJI VEIKLA (ataskaitos, anketos tėvams, vaikų tyrimas ir kt.)

1

Ikimokyklinio ir  priešmokyklinio  amžiaus  vaikų  kompetencijų  vertinimas, gautų  duomenų  analizė.

Spalio mėn.

Mokytojai.

APLINKŲ  BENDRAKŪRA

1

Paroda   lauko  galerijoje „Padovanok  draugui  šypseną“

(Tarptautinei šypsenos dienai  paminėti)

Spalio  mėn.

Mokytojai.

 

2

Foto  nuotraukų  paroda  „Rudens  taku“

Spalio  mėn.

III-IV  savaitės

Gelmina  Mudrauskienė.

3

Tarptautinės  mokytojų  dienos  paminėjimas  mokyklos  erdvėse.

 

 Spalio  mėn. 5 d.

Bendruomenė.